Organisatieontwikkeling


Een organisatie op orde is een duurzame organisatie.

De werkplek is een bijzondere plek. Mensen en organisaties willen beiden hetzelfde: hun beste zelf zijn. Vanuit dit vertrekpunt ontwerpen en begeleiden we programma's gericht op persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling. Groei is de kern. Wij geloven, dat er veel ongebruikt potentieel in mens en organisatie aanwezig is. De veranderende werkplek doet steeds een beroep op het potentieel. En potentieel vrijmaken is ons vak. Wij beginnen bij de mens, want mensen maken de organisatie.

Veranderingen zijn vaak groots, confronterend en ingewikkeld. Het veranderpotentieel komt niet vrij. Dit probleem lossen we op door een eenvoudig model in te zetten. Het Coachbrothers HH-model biedt een helder doel, heldere kaders en een herkenbare HOW?. Het model is voor iedereen in de organisatie te begrijpen en toe te passen. Het Coachbrothers HH-model is de houvast in het veranderproces. Onze klanten ervaren het model als krachtig en logisch.

“We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them”Einstein.